मिग्लिओरी होस्टिंग इटैलियन

आओ एगेंज़िया वेब कॉन मोल्टिसिमी होस्टिंग अकाउंट (प्रति l’hosting dei nostri clienti, + abbiamo innumerevoli progetti collaterali e ci piace sperimentare ��), abbiamo una buona idea di ciò che निश्चित रूप से अन प्रदाता डी वेब होस्टिंग टॉप वेब होस्टिंग प्रदाता।.

एबियामो एस्केमिनटो टुटी आई नॉस्ट्री होस्टिंग खाता, एनालिज़ांडो क्वालि सोनो आई वेब होस्ट चे फंज़ियनानो बेने प्रति एल’आइटलिया ई क्वालि नं (ई पर्च)। पोइ एब्बियमो डेसीसो डि रियलिज़ेयर क्वेस्टा पैगीना डी कॉन्फ्रॉस्टो प्रति कंडिलियर क्वेलो चे एब्बीमो स्कॉपर्टो। बून डायवर्टिमेंटो!

प्रति ऊना रपीडा कंसल्टाज़ियन, बेस ऑल नॉस्ट्रे रेंसेसी में, खोजी सोनो आई प्रति l’Italia प्रति 3 मिग्लोरी होस्टिंग प्रदाता:

 1. Hostinger इटालिया – assoluto में Miglior होस्टिंग
 2. होस्टपापा इटालिया – द्वितीय श्रेणी के वेब होस्ट आते हैं
 3. SiteGround – वेब होस्टिंग कॉन्सेप्ट esperienza

Contents

मिगलियोरी होस्टिंग इटैलियन 2020

1. Hostinger – Assoluto में Miglior Hosting

www.hostinger.it

होस्टिंगर लोगो

प्रीज़ो: € 0,80
स्पाज़ियो सु डिस्को: 10 जीबी
असिस्टेंजा: लाइव चैट

Hostinger é una delle società di web hosting con la crescita piida rapida e per un buon motivo। Riescono a fornire servizi di hosting di altissima qualità per l’Italia, una frazione del costo rispetto alla maggior parte dei concorrenti.

गैर सी दा दा बुद्धू चे, dall’inizio डेल 2004, अबियानो रजिस्ट्रैटो ओल्ट्रे 29 मिलियानी डि यूटेंटी. प्रति सॉलि € 0,80 / mese, सी ottengono 10GB di spazio su डिस्को एसएसडी, एसएसएल ग्रैटिओटो, आईएल लोरो सपोर्टरो क्लाइंट 24/7/365 ई क्वालचे वेरो ओमाग्गियो. इल वीलेर चे ऑफ्रोनो è डेवेरो इम्प्रांटे!

La cosa che ci piace molto é come abbiano strutturato il processo di creazione di un nuovo account, la configurazione più semplice che abbiamo mai nerimentato finora। मैं पासाग्गी फ्लुस्कोनो सेन्जा सोलुजियोन डि कॉन्स्ट्यूएटा फिनो ए क्वांडो, प्राइमा डि एर्गोर्गेनेने, एवरेट अन सिटो लाइव कोन वर्डोटोटो, ई सर्वो प्रति आईएल कैरिकेन्थो डी कॉनटेनुटी – इमागिनी.

È अन प्रोसेवो डेवेरो बेन कंजग्नाटो!

Quando si tratta di prestazioni, a parte le loro 7 (!) Postazioni server in tutto il mondo, usano dischi rigidi SSD, caching a livello di server, protekione DDOS, un plugin di caching personalizzato, untime del 99,9%, ecctime। । E se volete davvero spremere il piib possibile ogni bit di velocità dal vostro sito, aggiungete un CDN e siete a posto, non importa dave vveono i vostri visitatori.

I loro server si trovano negli Stati Uniti, Singapore, Regno Unito, Paesi Bassi, Lituania, Brasile e Indonesia.

Offrono i seguenti tipi di hosting: Hosting condiviso (di cui la maggior parte delle persone ha bisogno), VPS, Cloud hosting, WordPress hosting, ed e-mail hosting। ई प्रोप्रियो नेल कैसो इन क्यूई ने एवेट बिसोग्नो, वेंजोनो एचे नोमी डि डोमियो, अन वन-स्टॉप शॉप प्रति टुटे ले वोस्ट्रे एस्जीन डेल सिटो वेब.

I loro piani di hosting condiviso partono da soli € 0.80 / शेष. ऑफ्रोनो एचे ऊना गरानिया डि रिम्बोर्सो डी 30 जिओर्नी, अन जियोको दा रागाज़ी!

समर्थक

 • मोल्टो फेशियल दा कॉन्फिगर
 • समय पर प्रदर्शन
 • सुपर सुविधाजनक
 • डीईई सर्वर ग्लोबले को फिर से बनाएं

विवाद

 • एन / डी

2. HostPapa – द्वितीय श्रेणी के वेब होस्ट आते हैं

hostpapa.eu

HostPapa लोगो

प्रीज़ो: € 2,95
स्पाज़ियो सु डिस्को: 100 जीबी
असिस्टेंज़ा: टेलीफ़ोनो, लाइव चैट, टिकट

एनचे से आईएल लोरो ब्रांडिंग पोट्रेबे रिचिडेयर अन पो ‘डी लेवोरो, आई सर्विजी फोरनिटी दा होस्टपापा सोनो डी प्राइम’ऑर्डाइन! 100 GB डि स्पाज़ियो प्रति सोलि 2,95 डॉलारी सोनो अन ओटिमो अफेयर, सिचुएमेंटे विचारो इल लाइवलो ड असेंज़ेना क्लाइंटी ची सि ओटीन ई ला गरानिया डि रिम्बोरसो एंटेरियो 30 जिओर्नी.

Naturalmente, hanno installatori a 1 click per tutti i vostri creatori di sati प्राथमिकता ओ सिस्टेमी दी जेस्टियोन देई कॉन्टेनि आ वर्डप्रेस, जूमला, ecc। Si ottiene anche un nome di dominio gratuito, un certificato SSL gratuito, e una migrazione gratuita del sito dal vecchio host, se needario। Se avete bisogno di puntare ad un mercato d’oltremare come l’Europa o l’Asia, potete सुविधापूर्ण पूर्णांक il CDN CloudFlare प्रति tempi di carmamento सभ्य, गैर importa dove si trovano i vostri visitatori। इल लोरो टेम्पो डि अटविटा.

इल सपोर्टर क्लाइंट लीवरा 24 अयस्क सु 24, 7 जिओर्नी सु 7 एड è अबबस्तानान रेट्टिवो, विचारो इल कोस्टो रिलेटिवमेंटे बेसो! पोसोनो एचे औटारे कोन इवेंटूली मिग्राज़ियोनी डेल सिटो.

क्वांटो रिगार्डा i सर्विजी डी वेब होस्टिंग, होस्टपापा ऑफरे होस्टिंग कॉन्डिवो, प्रति होस्ट होस्ट प्रतिवेदना, VPS e WordPress, cos serv come servizi di web design, G Suite, e ilo all’integrazione di Office 365. Seriamente, se avete un budget limitato , गैर vi डेलुडरानो.

I loro pacchetti di hosting condiviso partono da 2,95 यूरो al mese.

समर्थक

 • मोल्टो स्पाजियो सु डिस्को
 • सेविज़ी एग्रीगंटिवी
 • बून सपोर्टो 24 अयस्क सु 24, 7 जिओर्नी सु 7
 • नोम डेल डोमियो ग्रिटुइटो
 • गार्जनिया डि रिम्बॉर्सो ए 30 जिओर्नी

विवाद

 • एन / डी

3. SiteGround – वेब होस्टिंग कॉन्‍स एस्परेंज़ा

www.siteground.it

साइटगार्ड लोगो

प्रीज़ो: € 3,95
स्पाज़ियो सु डिस्को: 10 जीबी
असिस्टेंजा: टेलिफोनो, लाइव चैट, टिकट

SiteGround é un grande protagonista nel ने dell’hosting को बसाया। Dal loro supporto clienti super reattivo, che ha un tempo di risposta medio di 10 minuti sui टिकट di supporto, लगभग impostazioni डेल सर्वर ottimizzate प्रति वर्डप्रेस चे रिलोनो इलिलो फंजियोएंटो डि WP मोल्टो फ्लिडो। कॉनसकोनो इल लोरो मेस्टिएर!

Proprio come la maggior parte dei fornitori di web hosting, offrono alcuni simpatici servizi gratuiti come SSL, nomi di dominio gratuiti e trasferimenti di sati gratiti.

वेंगोनो एचे कॉन्सिगलती दा वर्डप्रेस (पोचिसिम सोसाइटी डि होस्टिंग ओस्टोनो रिवेन्डीकेरे उना कोसा उपाइल! एस्सी ओप्पोनो, नेचुरमेंटे, एंस्ट्ररे क्वैसी टुट्टी आई कॉस्टय ओ कोट्रुटोर द सिटि वेब)!.

प्रति क्वांटो रिगार्डा ले प्रीस्टेजियोनी, नॉन सोलो ऑफरोनो एल’होस्टिंग एसएसडी प्रति यूना मैगीगोर वेलोसिटा, मा हान्नो एचे कॉस्ट्रोक्टो अन प्लगइन डी कैशिंग इंट्रो प्रति आई सिटि वर्डेनमैटो सुपरटोचेर, चे परमेट डी क्रेरे अन सर्वर प्रति आई वोस्ट्री सिटिल आईल पीआईयू वीएआई।.

ओनोला (पेसि बस्सी) ई एसजी (सिंगापुर) में हनो डेटा सेंटर नेगली स्टैटि यूनीटी, नेल रेजनो यूनिटो। ई प्रोप्रियो आओ होस्टिंगर, ऑफ्रोनो ऊना गार्निया डि रिम्बोरसो एंट्रो 30 जिओर्नी ई ह्ननो ऊना गार्निया दी अपटाइम डेल 99,9%.

Anche la loro sicurezza merita un grido di approvazione, quanto में hanno costruito un sistema di sicurezza personalizzato, che esegue il crawling costante dei sita e monitora le potenziali minacce, assicurando che tutti i server e gli account rimangano।.

हन्नो 3 पियानी दी होस्टिंग, इल लोरो पियानो पी part सुविधाजनक पार्टे दा सोली € 3,95 / मीसे!

समर्थक

 • फेशियल दा यूज़ज़ीरे
 • फन्जियोनी डि सिक्यूरेज़ा इंप्रेशन्टी
 • टुटो इल मांडो में विविध डेटा सेंटर
 • समय पर प्रदर्शन

विवाद

 • मैं आईआईएल रिनोवो सोनो अन पो पो अल्टी प्रति कॉस्टी
 • USD में प्रेज़ी

4. Kinsta – माइग्लियर होस्टिंग वर्डप्रेस गेस्टिटो

kinsta.com

किंस्टा लोगो

Prezzo: $ 30 (USD)
स्पाज़ियो सु डिस्को: 10 जीबी
असिस्टेंज़ा: लाइव चैट, टिकट

Se State cercando il servizio di hosting WordPress meglio gestito, Kinsta il ost nostro punto di partenza। ऑस्पिता ग्रैंड एज़ेंडे फ्रेशबुक, यूबीसॉफ्ट ई त्रिपादविसोर। हैनो पचचेती एक प्रेज़ी सोर्प्रेंटेंटमेंट कॉम्पिटिविटि, ई इल सपो नॉन सेकंडो ए नेसूनो.

ला लोरो स्ट्रैटुरा सी बासा सु गूगल क्लाउड, वलोस ई एफिडैबाइल (ओविविमेंटे कॉन अन गरार्जिया डी अपटाइम डेल 99,9%), चे हा पी पिए दी 20 सेडी इन टुटो इल पेंटर ट्रे क्यूई सिसगेलीयर (इंक्लूसो अन सर्वर कॉन सेड नेल रेग्नो यूनिटो)। रिकेंटमेंट हेंको एचे एग्गुन्टो फंजियालिइटा डी ऑटो-ओटिमिज़ाज़ियन डेल डीबी ई डी ऑटो-ओटिमिज़ाज़ियन डेल पीएचपी ई, नेचुरमेंटे, सपोर्टानो लुल्लीमा वर्ने डेल पीएचपी.

पोई, एउनटेयर अल्टीमेंटमेंट ले प्रीस्टाजियोनी, हेंनो अन प्लगइन डी कैचिंग इंट्रो प्रति सेवक il सटो इल पियो व्लोसेंटे इबिबिल, ई सी पूर्णग्रनो कॉन डीसीडीएन प्रति वेलोकाइज़ेयर मैं टेंपियो डि कैरिकेंटो इन टुटो आईएल मोंडो।.

प्रति क्वान्टो रिगार्डा ला सिक्योरोज़ा, ऑफ्रोनो ला प्रोटीजियोन डीडीओएस, इल ब्लोको जियोआईपी, नेचुरमेंटल, आईएल फ़ायरवॉल डी गूगल क्लाउड ई अल्ट्रो एकोरा। ई आचे से इल सिटो वायेन वेट्टो, vi एइटरनोनो सिस्टेमारलो ग्रैचुइमेंट.

सियो सोनो कोसो तेंटे कोसे न कुई नॉन अबामियाओ अकोरा पारलेटो, आइल लोरो सिस्टेमा दी बैकअप, आई सर्टिफिकेट एसएसएल, आईएल मॉनिटर अपटाइम … मा अवेट कैपिटो आईएल पुंटो.

मैं लोरो पियानी भागोनो दा 30 गुलेरी अल मेसे, चे शामिलोनो 1 सिटो ई 10 जीबी डि मेमोरिया एसएसडी.

से एवते अन बून बजट, खोजे सोनो ले फारन ए क्यूई एफिडेयर इल वोस्त्रो सिटो WP!

समर्थक

 • Piattaforma Google क्लाउड
 • सिसुरेज़ा इंपेनेट्राबाइल
 • ग्रांडे सपोर्टो
 • गार्जनिया डि रिम्बोरसो एक 30 जिओर्नी

विवाद

 • Costi

5. ए 2 होस्टिंग – मिगलियर रिवेंडिटोर वेब होस्टिंग

www.a2hosting.com

A2 होस्टिंग लोगो

Prezzo: USD $ 3,92
स्पाज़ियो सु डिस्को: इलिमिटेटो
असिस्टेंजा: टेलिफोनो, लाइव चैट, टिकट

A2 होस्टिंग é molto उपमा सिया एक SiteGround che एक Hostinger … सर्वर वेलोसिटी, पोर्टाटा ग्लोबेल, ग्रैंड सपोर्टो, स्पाज़ियो सु डिस्को इलिमिटेटो। ई आसे से न हंनो ला रैकोमांडाजिओन ओफिशियल वर्डप्रेस, ले लोरो प्रेस्टाजियोनी आई आई सिटि डब्ल्यूपी सोनो स्टैफैसेन्ती.

Anche se i loro piani di base sono piuttosto veloci e offrono degli extra come un certificato SSL gratuito, scansione gratuita per potenziali hacker, trasferimenti di sati gratuiti, posizioni multiple dei server, ecc। टुट्टो क्वेस्टो मेंट्रे, नेचुरमेंटे, हेंनो ऊना गरानिया डी अपटाइम डेल 99,9%.

आई पियानी टर्बो सोनो इल पुत्तो में कुई ले कोस सी फानो डेवेरो इंटरसेन्ट्टी। मैं पियानी टर्बो नॉन सोलो हेंको मेनो यूटेंटी प्रति सियास्कुन सर्वर वेब, प्रीति डन्नो पीआईओ रिग्रेस प्रति ओगनी अकाउंट, मा ऑफ्रोनो एन सी सिस्टेमा डी कैस्टिंग प्यूटुटोस्टो ऑग्रेसिवो कॉन विविध सोलुजियोनी डी कैशिंग प्रति आई प्रिंसिपल कोट्रुट्टोरी डी सिटि वेब वर्ड वर्ड मैग्डन।.

A2 होस्टिंग offre una varietà di tipi di web hosting, da hosting condiviso, WP hosting e hosting per rivenditori, एक VPS e piani di hosting devati.

Offrono anche 3 pacchetti di hosting, quello piico economico per il web hosting इंजिया दा सोली यूएसडी $ 2,96 al mese (ओरिगैरियूमेट युग di $ 7,99 / mese).

समर्थक

 • यूरोपा ए सिंगापुर में सर्वर नेगली स्टेटी यूनिटी
 • स्पाज़ियो सु डिस्को इलिमिटेटो
 • गार्सिनिया डि रिम्बोर्सो इन क्वासियासी मोमो

विवाद

 • कोटि USD

6. ग्रीनगिक्स

www.greengeeks.com

ग्रीनजीक्स लोगो

Prezzo: $ 2,95
स्पाज़ियो सु डिस्को: इलिमिटेटो
असिस्टेंज़ा: टेलीफ़ोनो, लाइव चैट, टिकट

टुट्टो आईल मोंडो, अन ओटिमो सपोर्टो, ई पर्सिनो ऊना लार्घेजा डि बांदा ई ऊनो स्पाजियो सु डिस्को इलिमिटेटो प्रति ओगनी एबेदिनटो में ग्रीनजेस ऑफरे मोलेटी डेटा सेंटर। सिओ चे डिस्टिंग्यू ग्रीनगाइक्स ए इ आईल फेटो चे स्टेनो रीन्गर्टेन्गोंडो प्रति 3 वोल्ट इल लोरो ईटोलेट्रिको नैला रीटे अट्रावर्सो ल वेनेगिया इओलिका, इल चे ई डेवरो सोरप्रेंडेंटे!

प्रति क्वांटो रिगार्डा ले कारेटेरिस्ते विशिष्ट दे दे लोरो सर्विजी डी वेब होस्टिंग। आओ प्रेटो, ऑफ्रोनो यूनो स्पाजियो सु डिस्को इलिमिटेटो एचे सूल लोरो पियानो पीआई इकोनोमिको, हैंनो अनसैस्टेंजा क्लांति 24 अयस्क सु 24, 7 जिओर्नी सु 7, ऑफ्रोनो ऊना गार्निजिया डे ओपेराटेटा डेला रीटे डेल 99,9% ई प्रॉपेरियो, साइटग्राउंड, अनंग garanzia di rimborso entro 30 giorni se गैर siete soddisfatti! सोनो एचे यूटिलि क्वांडो सी ट्रेटा डि माइग्र्रे इल सिटो.

प्रति क्वांटो रिगार्डा ले प्रेस्टाज़ियोनी, मासिमिज़ानो ला वेलोसिटा ऑफ़रोडो होस्टिंग एसएसडी, इंटीग्रेजियन सीडीएन ग्रैटिटा कॉन क्लाउडफेयर, एचटीटीपी / 2 ई सपोर्टो पीएचपी 7। हन्नो एचे कॉस्टोर्मो इल लोरो सिस्टेमा डि कैशिंग चियामाटो पॉवरकैचर प्रति ओटीन इल मासिमो डेल प्रिस्टाज़ियोनी.

क्वांटो रिगार्डा आई पियानी डी होस्टिंग, ऑफ़्रोनो आईल सॉलिटो होस्टिंग कॉन्डिवो, वर्डप्रेस ई रेसेलर होस्टिंग.

इल लोरो पियानो डाय होस्टिंग पीआई इकोनॉमिक इनिज़िया डा सोल यूएसडी $ 2,95 अल मेसे (कैलो रिसपेट्टो एआई मिस्रीडेंटी में $ 9,95).

समर्थक

 • Ecologico
 • स्पाज़ियो सु डिस्को इलिमिटेटो
 • टुटो इल मांडो में विविध डेटा सेंटर
 • बून सर्विज़ियो असेंज़ा

विपक्ष

 • एन / डी

7. बादल

www.cloudways.com

cloudways

प्रीज़ो: यूएसडी $ 7
स्पाज़ियो सु डिस्को: 25 जीबी
असिस्टेंजा: टेलिफोनो, लाइव चैट, टिकट

Cloudways porta il क्लाउड होस्टिंग अल livello उत्तराधिकारी! इम्प्लीज़ेओनी क्वासी इस्सन्तानि ई ग्रैंड स्केलेबिलिटा … कोन अन सपो टेकोनिको पियुस्तोस्तो रिटेटिवो.

Con oltre 25 डेटा सेंटर, una buona उपयोगकर्ता अनुभव, Grandi prestazioni + uptime Attraverso i server web di Amazon, DigitalOcean, Google, Vultr e KYUP… searchi ragazzi stoto Ridefinendo il ने डेल क्लाउड होस्टिंग की स्थापना की।.

Parlando di prestazioni, il motivo प्रति cui सोनो कोसो ब्रेवी नॉन एक सोल पेर्चे usano alcuni dei migliori प्रोवाइडर e supportano cose आ PHP5, HTTP / 2 e SSO होस्टिंग.

हनोओ एचे कॉस्ट्रोक्टो अलकुनी सिस्टेमी पर्सनलिजाटी प्रति एयूमेंटेयर अल्टरनेमेंटे ले प्रिस्टाज़ियोनी, ऑल्ट्रे अल लोरो विलीनो पैनेलो डी कंट्रोलो पर्सनलिज्जो। मैं प्रति सिटिंग वर्डप्रेस हैंनो इल लोरो प्लगइन प्रति आईल कैशिंग ब्रीज, ई मैगेंटो आओ sviluppatore डी सती, हैंनो इंटीगेटो ला फुल पेज कैश। सन्नो सिचुर्माते क्वेलो च फन्नो!

एचे सूल फ्रोंटे डेला सिक्योरोज़ा सोनो पीयुतोस्तो इम्प्रांति। कॉन फ़ायरवॉल देवती ई l’ententicazione ए नियत फ़ाटोरी, प्रेंडोनो मोल्टो सेरिमेंटे ला सिकुरेज़ा.

इल लोरो पियानो डी वेब होस्टिंग पीआई इकोनॉमिक पार्टे दा 7 डॉलारी अल मेसे.

समर्थक

 • क्लाउड होस्टिंग विज्ञापन एले prestazioni
 • मोल्टो स्केलिबाइल
 • टुटो इल मोंडो में डेटा सेंटर

विवाद

 • सोनो जरुरी मैगीजोरी प्रतिस्पर्धा tecniche
 • कॉडी USD में

8. यजमान

hostgator.com

HostGator लोगो

प्रीज़ो: यूएसडी $ 2,75
स्पाज़ियो सु डिस्को: इलिमिटिटो
असिस्टेंजा: टेलिफोनो, लाइव चैट, टिकट

HostGator è अन वेटरनो डेल सेटोरोर, सोनो ओरमाई वेटस्टी ई हननो अन सैको डी क्लांटी। सोनो आचे सुपर सुविधाजनक, मा सी वेद क्वांडो सी यूज़िज़ानानो मैं लोरो सर्विज़ी। È टुट्टो ओके, नॉन ई पुरुष, नॉन ई शानदार, सोलो ओके.

मा d’altra parte uno spazio su disco illimitato प्रति सॉलि 2,75 डॉलारी अल मसे, नॉन यू ब्रूटो अफेयर। ऑफ्रोनो एचे एसएसटी ग्रैटिओटो, अन डोमिनियो ग्रैटुइटो प्रति अनो, ई ग्रांटिसकोनो आईल 99,9% डी अपटाइम डेल सर्वर.

Anche il supporto é abbastanza decente, con helpenza through telefono, chat dal vivo e टिकट। हेन्नो एचे ऊना टनलेलाटा दी वीडियो ट्यूटोरियल प्रति रेंडर ला वोस्त्र एस्परेंजा इल पीआई फेसलिबल.

HostGator ha i seguenti piani di hosting del sito web: होस्टिंग condiviso, वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, रिवेंडिटोर, VPS ई सर्वर देवती.

हैनो ऐचे 2 सर्वर वेब नेगली स्टैटी यूनीटी ई अनो इन इंडिया.

I loro piani di web hosting condiviso iniziano da soli $ 2,75 / mese.

समर्थक

 • Economico
 • क्वालिटेटा विवेक
 • इंदिरिज़ि ईमेल इल्मिताति

विवाद

 • C me di meglio

9. ब्लूहोस्ट

www.bluehost.com

ब्लूहोस्ट लोगो

Prezzo: USD $ 3,95
स्पाज़ियो सु डिस्को: 50 जीबी
असिस्टेंजा: टेलिफोनो, लाइव चैट, टिकट

Bluehost ha avuto un periodo un period ‘po’ टर्बोवॉल्टो नेगली अल्टिमी एनी। एरानो अल टॉप क्वांडो सोनो स्टैटिओटी एक्टिस्टेटी दा जीईई ई ले कोस सोनो और डिसेसा में, ले रिकेंशन देई क्लाइंट न एर एरानो पीयो सुपर पॉजिटिव … मा दा 2 एनी ए क्वेस्टा पार्टे, स्टैनो सेरेकंडो डी कैमाबिएरे ले कोसे, ई ओरया सोनो तोरनति कॉन्टेस्ट होस्टिंग के लिए। , un ottimo servizio clienti e qualche buona prestazione। सोनो मोल्टो कोनोसियुति ई सोनो यूज़िज़ाती दा अन सार्को दी सिटि वेब ओगी गिर्नो.

Gli sforzi हाल ही में हैंनो पर्मेसो लोरो डि गुआडाग्नारे दी नुवो नो पोस्टो नेल नोस्त्रो कन्फ्रॉस्टो ट्रे वेब होस्टिंग! Termini di servizi offrono में condiviso, क्लाउड होस्टिंग, WP होस्टिंग, VPS e होस्टिंग डेडेटो की मेजबानी की जाती है। टुट्टो विने फोरनिटो कॉन ले सोलिट कारटेरिस्टिक ई अन टेम्पो डि एटविटेटा डिस्को.

Sono particolarmente bravi con l’hosting di sati WordPress e hanno caratteristiche aggiuntive specifiche per le installazioni WP, per assicurarsi che le prestazioni siano il pùù फ्लुइड ऑडीबाइल.

क्वांटो रिगार्डा l’assistenza clienti, hanno tutto, da una grande base di conoscenza, टिकट, चैट दाल विवो, सपोर्टो टेलीफोनिको, ई ऑके वीडियो ट्यूटोरियल प्रति ओगनी इवनियनजा। हैनो एचे कॉस्टोर्मो अन पैनेलो डी कंट्रोलो पर्सनलिजाटो चे è अबबस्तंजा फैसिल दा देयर.

I loro piani di web hosting partono da 3,95 dollari al mese.

समर्थक

 • Esperti
 • प्रीझि प्रतियोगी
 • मोल्टो स्पाजियो सु डिस्को

विवाद

 • गैर उना ग्रैन प्रतिष्ठित
 • कॉडी USD में

आओ ट्रोल आइल माइग्लियर प्रोवाइडर डि वेब होस्टिंग

सिया चे तू स्टिया प्रोसेन्डो एक ऊना रिप्रोजेटाजिओन वेब, एक अन कैंबियो डि मर्चियो कम्पियो ओ सेप्लिसिमेंटे एक प्रोवारे एक पबबेलरे अन नूवो सिटो इन दिरेट्टा, टीआई इमबेटेरैइ असिटाबेलमेंटे इन एलकुनी ब्लोची। सुदूर funzionare il tuo sito web nel modo desiderato puere एस्सेरे अविश्वसनीयबिलीमेंट ग्रैटेन्चेंटे, मा दोवराई कंप्लाइ डिलीली सेर्फी नोटवोली प्रति अरकार्सी। Oltre a progettare e costruire il tuo sito web (उपयोगिताएँ un CMS Personalizzato o uno comune come WordPress), dovrai ache decidere dove e come desideri che Esseng venga ospitato.

होस्टिंग अनुसंधान

Ci चे कॉम्पोर्टा क्वेस्टा डिसए è ला स्केल्टा ट्र ले विविध सोसाइटी डि वेब होस्टिंग ई टिपोलोगी डि होस्टिंग डिस्पोनिबिली प्रति एल’होइटिंग डि अन सिटो इन इटालिया। सियो सोनो मोलती विविधी पेचेट्टी दी होस्टिंग इन सर्कोलाज़िओन ट्रे क्यूई सेसिगलीयर, मा प्रति फ़ेयर उना स्केल्टा चे और आर ए वैंताजियो तुओ, डेल तुओ सटो वेब (सिया एस्सो अन ब्लॉग, अन सिटो डी ई-कॉमर्स ओ अन सिटो एज़ेंडेल जेनले) ईई सूई। dovrai capire le differenze tra i डाइवर्सि टिपी डि होस्टिंग चे पोट्रेसी इनकॉन्ट्रे ड्यूरेंट ला तुआ राइसार्का। क्वेस्ट मिशन एपिका में एबटार्टी, एबियमो एलेंकाटो आई डायवर्टी टिपि डी होस्टिंग डि सेगुइटो ई क्वालि फंज़नलिटा डावरेस्टी सेरेकेर.

टिपोलोगी डि वेब होस्टिंग इटालिया में

होस्टिंग condivisi

Un hosting condiviso é uno delle tipologie di web hosting piol popolari per sati web e progetti di ampli minori, poiché è Classificato come web hosting web economico। Alcuni progetti più पिकाकोली शामिलono aziende locali, ब्लॉग, सिटि वेब पर्सनॉलिटी ई अल्ट्रो अनकोरा। Si tratta di sati web che non mirano a avere quantità di traffico molto एलिवेट e, पेरटेंटो, नॉन डेवोनो एस्सेरे इन गैंडो डी सपारे ताली वोलुमी। Questa tipologia di web hosting economico funziona grazie ai var प्रदाता che offrono spazio sullo stesso server a più utentiiversi। सिओ प्रेजा मोल्टे लिमिटेनी, मा ले लिमाजियोनी नॉन रिगार्डानो ला मैगियोरियर पार्टे डे सिटि वेब पिओ पिकोलोली, रेंडरेंडोलो ऊना स्केल्टा एक्लेरेलिट प्रति पेरेपेयोलोगी डि अटिटिवे.

Un altro vantaggio di searcha tipologia di web hosting è il prezzo più basso che viene fornito per l’acquirente। La maggior parte dei provider di hosting condivisi offre anche programmi di installazione con un semplice clic per WordPress, Joomla, Drupal e altri sistemi di gestione dei contenuti। Questo è sicuramente il web hosting migliore per le piccole imprese.

होस्टिंग VPS

Questa tipologia di होस्टिंग ti dà accesso एक संयुक्त राष्ट्र का सर्वर virtualatoe। कॉम्यून में l’hosting VPS हा मोल्टो l lhosting condiviso ma presenta meno limitazioni e pii libertà per quanto riguarda lo spazio del server। Il giusto compropmesso tra l’hosting condiviso Economico e l’hosting su server devato costoso, l’hosting VPS offa una porzione di spazio sul server विभाजक dol resto dello spazio sul server che verrà उपयोगितावादी da altri utenti, मोदक पॉट में del server indipendentemente dai sati web di altri utenti.

È una soluzione di web hosting सुविधाजनकe che offre maggiore flessibilità रिसेट्टो ऑल’होस्टिंग कोंडिवो, lHhosting VPS é unopopione popolare per il web hosting इटालिया में.

होस्टिंग सु सर्वर देवती

Stai cercando una soluzione di web hosting प्रति tuo sito pie grande? टैलो कैसो में, लेहोस्टिंग डेडेटो एसयू सर्व सर्वर पोट्रेबी एस्सेरे ला स्केल्टा विचार प्रति ते। Unopopione di web hosting scelta molto spesso dai sati web più grandi che memorizzano molte Informazioni e generano una quantità di traffico molto pi altata è quella di fornire all’utente l’accesso a uno server tutto loro।.

सिटी वेब आ ले डिरेक्टरी इमोबिलियरी, आई सेटी डि ई-कॉमर्स दी ग्रैंडि डाइमेंटी ई अल्ट्री ऑकोरा, पोट्रेबर्बो ऑफ्री एग्री यूंटीआई अन पियानो डि होस्टिंग सु अन सर्वर सर्वटो, एफिंचो ऑकसानो गेस्टायर आइल प्रोप्रियो सिटो वेब ई ऑफ्रीयर एआई प्रोन्टेंटी लिसपेरेंज़ा पी dal loro sito web ad alte prestazioni.

क्लाउड होस्टिंग

इल क्लाउड होस्टिंग हा गुआदाग्नाटो पॉपोलारिटा इन मोदो महत्त्वो निगली अल्टीमी एनी ग्रैजी अल्ला सुआ फ्लास्इबिलिटा ई वर्सेटिलिटा। इल क्लाउड होस्टिंग रेंडरिंग फेशियल प्रति i सुओइ यूंटी एमेंटमेंट ओ डेमिनुइरे ले कैपेसिटा डेल लोरो सिटो वेब ई ला डिबोनिबिलिटा डेल रिर्ससे चे स्टैनो राइसवेडो.

Poiché è ideale per sati web grandi e piccoli e anche perché é un metodo di web hosting molto più sicuro in quanto si basa su più macchine pecuttosto che su una sola, l’whinging cloud offre molti vantaggi ai suoi ut utentent.

मेजबानी को दुबारा बेचने वाला

Il पुनर्विक्रेता होस्टिंग सी riferisce एक una tipologia di web hosting में cui uno sviluppatore web acquista una quantità महत्वतव di spazio sul server da assegnare ai स्वामित्व वाले ग्राहक प्रति quali sviluppa siti web। Questa scelta é l’ideale प्रति i clienti che hanno uno sviluppatore web che si occupa del sito web al posto loro, क्वांटो में allo sviluppatore un maggiore control per per perere in grado di garantire che il sito web funzioni do dovrebbe.

होस्टिंग ग्राफिक

Se lavori con uno sviluppatore web, verentea se ha in mente una soluzione di web hosting per il sito che sta creando per te, आओ इल पुनर्विक्रेता होस्टिंग.

इटालिया में इल वेब होस्टिंग: कारटेरिस्टिक एफी दा डा विचारारे

Quando si tratta valutare soluzioni di web hosting इटालिया में, ci sono molti tipologie di web hosting tra cui scegliere prima di poter lanciare il tuo situ web। टुटाविया, खोजा गैर pur पर्ट्रोप्पो एल’युनिका डिसीज़ाइल डिफिसाइल चे डोरावई प्रेंडेरे। डोपो औसत निर्धारणिन ला ला टिपोलिया डि वेब होस्टिंग अडाट्टा एयू तेइ एसिग्नेज़, डावराइ आइज़िएरे एक टकराव ले कारेटेरिस्टिक विशिष्ट.

Quando confronti i numerosi प्रोवाइडर डि वेब होस्टिंग a cui puoi iscriverti ऑनलाइन, ecco alcuni dei fattori che dovresti prendere in विचारज़्योन:

Posizione डेल सर्वर

चे तू क्यू क्रेडा ओ मेनो, ला पॉज़िज़िओन फिसिका डेल सर्वर इन्फ्लूएंजा मैं टेंपी डी कैरिकेमो डेल सिटा वेब। Pi il सर्वर è जियोग्राफिक्यूमेंट विचिनो एग्ली यूट्टी चे प्रोवैनो एड एक्सीडेयर अल तुओ सिटो वेब, पीआई रैपिडामेंट राईसिरान्नो एड एक्सीवेर्डी.

सर्वर स्थान का नक्शा

Tuttavia, se il server piav vicino a te o agli utenti che prevedono di provare ad accedere al tuo sato web è notevolmente meno potente, è अधिमान्यता trovare il सर्वर più vicino a te che abbia una quantità ragionevolee diadino.

Sintesi में, फिनो एक क्वानो il सर्वर è vicino o इटालिया (ed è decente), andrà benissimo!

Archiviazione

L’ultima cosa che vorresti è quella di effettuare un acquisto da un provider di web hosting e scoprire che non ti offre lo spazio di archiviazione richiesto dal tala sito web, ciò potrebbe Essere plausibile qualora tu stian pianificandilando और अन्य लोगों के लिए। वाणिज्य। प्राइमा दी इफ़ुतेउरे क्वासियासी एक्टिस्टो, कंट्रोला लो स्पाज़ियो डी आर्काइवियाज़िओनो एंटो दाई पियानी देई वैर प्रोवाइडर, प्रति असिकुर्ती चे लो स्पाज़ियो सिया कंफ़ेक्ट एलीगेन डेल तुओ सिटो.

Operatività

È महत्वपूर्ण चे इल तुओ सितो वेब सिया एक्सेसिबल एई तुओइ यूंटेंटी ए टुटे ले अयस्क डेल गिएर्नो ई डेला नोटे, अल्ला फाइन देइ सुइ पगि प्रति औसते अन सर्वियो कियो। एक कहानी स्कोपो, मैं वेब प्रदाता सी sforzano di offrire le migliori statistiche di operatività possibili। अब्बियामो इनइज़ियाटो ए मॉनिटरएरे सिया आई टेम्पी डि ओपेराटिवेटा कॉम्पलेसिवी चे आई टेम्पी डी रिसपोस्टा प्रति आई प्रिंसिपल प्रोवाइडर डी होस्टिंग। Cerca alcune testimonianze dei clienti प्रति il प्रदाता che stai valutando e scopri esperienze reali che altri utenti hanno ottenuto dai loro servizi, prendendo पर विचारazione l’operatività del प्रदाता में.

Velocità

एक parte l’effettiva posizione del server, cui gli होस्ट वेब कॉन्फ़िगरो में ache il modo, प्रोप्राइस्ड सर्वर ha un impatto विशालe sulla velocità di caricamento.

I fattori che incidono sulle prestazioni e sulla velocità compelessive sono le risorse della CPU में e la मेमोरिया che ogni खाता चावल, il numero di dii web consentiti प्रति सर्वर dall’host, आओ appare il loro सर्वर स्टैक (स्ट्रैटुरा दत्ता) और रईस almeno PHP 7 è un अल giorno d’oggi), lato server e altro ancora को कैशिंग करना चाहिए। La termologia potrebbe Essere un po o troppo tecnica, ma le cose Principali da cercare sarebbero l’allocazione delle risorse di memoria e CPU, oltre ai domini consentiti प्रति सर्वर.

CDN (सामग्री वितरण नेटवर्क – प्रति लाटे डिस्ट्रीब्यूज़िओन डी कंटेन्यूटी)

Una CDN è un’enorme rete di server in tutto il mondo che trasportano una versione cache del tuo sito web, il motivo Principale per cui una CDN é collegleg al tuo sito è massimizzare le velocità di caricamento indipendentemente dalla provyatae Altri vantaggi di avere una CDN शामिलono la protezione dagli Attacchi DDOS e la riduzione del carico di risorse dei server di Originine.

मोल्टी होस्ट वेब हनोनो ला possibilità डि पूर्णग्रे परफेमेंटे क्लाउडफ्लारे, चे ऑफरे अन सीडीएन ग्रैटिटू। Che सिचुएमेंटे ऊना सोलुजियोन चे वेले ला पेना साबित.

सर्टिफिकेट एसएसएल

SSL é l’acronimo di Secure Socket Layer, la “s” è la stessa di https, il Protocollo visibile anche attraverso il lucchetto nella maggior parte dei moderni, एक डिमॉस्ट्राज़ियोन चे आईल सिटो चे स्टाई मुलाकाडो è surouro। मैं प्रमाणित क्रिटोग्राफेयर il trasferimento di dati tra il tuo sito e i visitatori प्रति एसएसएल vengono यूज़ज़ेटी। अल मोमो डेला डिजिटाजिओन, एवरेज अन सर्टिफिकेटो एसएसएल è एस असोल्यूटो प्रति ओग्नि सिटो वेब (नॉन सॉल्टैंटो प्रति आई नेओजी दी ई-कॉमर्स).

एसएसएल सर्टिफिकेट

कंसेंट एआई ब्राउज़र डि फिडारसी डेल टुओ सिटो, औमेंटो ले प्रोबेबिलिटा डी परिचितिस्ट क्वालकोसा, सी क्वेस्टो é l’obiettivo del tuo sito। Un buon web host dovrebbe offrire certificati SSL gratuiti। Di fatto, nel momento in cui il provider di hosting ti fa pagare un certificato SSL di base, la sua valutazione complessiva crolla vertiginosamente। एसिस्टोनो एचे विविध टिपोलोगी डी सर्टिफिकेशन एसटीआई, एक्सटेंडेड वैलिडेशन (ईवी एसएसएल), ऑर्गनाइज्ड वैलिडेट (ओवी एसएसएल) ई डोमेन वैलिडेट (डीवी एसएसएल)। DV एसएसएल è ला वर्जन बेस.

ASSISTENZA

Lassassenza è un elemento Essenziale di Qualsiasi servizio, che si tratti di web hosting meno। टुटाविया, आईएल वेब होस्टिंग é Qualcosa che puent diventare estremamente जलसेतु se non sei pratico e esperto in quell’area, rendendo ecco perché l’assassenza diventerebbe ancora più Essenziale। डोवेस्टी सेम्पर अस्सिटार्टी चे टुट्टी आई प्रोवाइडर कोनई टी रिगिस्ट्री ऑफ्रानो चैट दाल विवो ई असिस्टेन्जा टेलीफोनिका एआई क्लाइंटी, प्राइबिबिलमेंट 24 अयस्क सु 24, 7 जिओ सु 7, मोडो दा पोटर ottenere असेंग्नि इन सगुई नोज बिइगो।.

बैकअप

Che फोंडामेंटेल चे तिक अचुरी चे ले इनफाज़ियोनी रूढ़िवादी सूल तुओ सितो वेब सपर सपर अल सिकुरो। पर्टेंटो, आई बैकअप सोनो फोंडामेंटल.

La maggior parte dei provider di servizi web eseguirà regolarmente il backup dei dati e li memorizzerà per te, quindi è saggio esaminare la फ्रीक्वेंसी con cui fanno e il modo in cui recuperano i tuoi dati in caso di needità। इनोल्ट्रे, कंट्रोला क्वांटो कॉस्टेरेबबे राइडिस्ट्रिबायर यूना वर्डे प्रीसेडेंटे डेल तुओ सिटो, एक वोल्ट atu ग्रैचिटा, अल्ट्रे वोल्ट नं।.

लार्घेजा डि बांदा

ला लार्घेजा डि बांदा डेल तुओ सिटो वेब प्रभावो मोल्टो कोन ले सुए प्रीस्टाजियोनी। चे इल तुउ सिटो वेब सिया पिककोलो ओ ग्रैंडे, ए फोंडामेंटेल चे तिक अचुरी चे अस्सो अबीबा अक्सेसो रीस रोरोसे अवॉर्डी प्रति फोरनियर ला मिग्लियोर एस्पेरिएन्जा यूटाइबाइल। Cerca l’ampiezza di banda che il प्रदाता che stai valutando assegnerà al tuo sito web e assicurati che sia adeguata.

न्यूमेरो डि डोमिनी / सती कंसेंटी

Cerca il numero di domini che il प्रदाता che stai valutando ti consentirà di ospitare sullo spazio del server che andresti ad acquistare। सिया चे तु पेंसी डि वोलर ओस्पिटारे पिओ डी अन सिटो वेब ओ मेनो, è सेम्पर बेने टोले ला लिबर्टा डी पोटेरलो फेयर से डेसीदी डि फालो इन फ्यूचरो.

एड è टुटो, पोत्रेबे सेम्ब्रे ईटेस्टिवो ओनारे ओगनी सिंगोलो पेन्टो, मा बस्ता सीगुएर अन पासगागियो अल्ला वोल्टा। फोर्स पोट्रेस्टी पर्सिनो क्रीरे अन फोगलियो डि कैलोलो ई रेजिस्ट्रे टेटे ले विशिष्टे प्रति ले मिग्लिओरी सोसाइटी डि वेब होस्टिंग, मोडो दा औसते ऊना पैनोरामिका पाइ सेमीप्लिस में.

होस्टिंग प्रति डोमिनी प्रति l’Italia

प्राइमा डि अप्रोफॉन्डायर, काइरामो क्वालकोसा, मेंट्रे मोल्ट सेरोनो ई चिडोनो आई मिग्लियोरी सर्विजी डि होस्टिंग डि डोमिनी, मा ल’होस्टिंग डी डोमिनी नॉन ईएटी इन रियल्टा ऊना कोसा। Il termine è una combinazione di “nome di dominio” e “web hosting”। सिओ चे ला मैग्गियोर पार्टे डेलले इंटेन्डे कोन होस्टिंग होस्ट डोम डोमिनी एके लिमोस्टाजिओन डी अन सिटो वेब, ओवेरो लुरल ओ इल नोम दी डोमियो.

जैसा कि हमने पहले ही इटली के लिए शीर्ष वेब होस्टिंग सेवाओं के हमारे चयनों की समीक्षा की है, हम अभी से सबसे अच्छे डोमेन रजिस्ट्रार के बारे में बात करेंगे। दातो चे अबामियाओ गिआ एस्मातो ले नोस्ट्रे स्केल्टे डी मिग्लियोरि सर्विजी दी वेब होस्टिंग प्रति एल’आतालिया, दा ओरा पोइ परलेरिमो देई मिग्लियोरी रेजिस्टेंट डी डोमिनी में.

चे नोम न डोम दी डोमियो?

I nomi di dominio sono stringhe alfanumeriche useizzate per accedere ai sati web। सेन्जा नोमी डि डोमियो, लेसीसो ऐ सिटि वेब सब्बेइब कब्जे सोलो डिनांडो आई लोरो इन्दिरिज़ी आईपी नेला बर्रा डेल ब्राउज़र (एसिम्पियो: 192.168.2.10)। Fortiatamente per noi, i nomi di dominio sono stati inventati per sostituire gli indirizzi IP e rendere molto più facile la navigazione sul web। Quindi, ad esempio: 192.168.2.10 potrebbe diventare Google.com, quanto é शानदार। सिओ आसा चे क्वालुन्क सिया इल नोम दी डोमियो इस्तिसातो, इल नोमे री इन रियल्टा ऊना मस्चेरा प्रति एल’इंडिरिज़ो आईपी सोत्तास्टेंट.

चे कोसा सोनो आई रजिस्ट्रार ई आई रेजिस्ट्री?

मैं रजिस्ट्रार देई नोमी डि डोमियो सोनियो सोसाइटी ए कुई ए कंसेंटिटो गेसेर लॉ प्रेनोटाजियोन डी नोमी डि डोमियो इंटरनेट ई एससेग्निरे इंडिरिज़ी आईपी ए टाली नोमी डी डोमियो। मैं रजिस्ट्रार डेवोनो एस्सेरिटेटी डी एन रेजिस्ट्रो डी डोमियो डि प्रिमो लाइवल्लो जेनिको (जीटीएलडी) ओ दा यू रेजिस्ट्रो डी डोमिनियो डि प्रिमो लाइवलो (सीसीटीएलडी) डी कोडेक्स पेस। मैं रेजिस्ट्री सोनो एज़ेन्डे डि ऑल्टो लिवलो चे डेवोनो डेलारे ले वेंजाइट डेल्ले रेजिस्ट्राजियोनी डी डोमिनी। ओग्नि वोल्टा चे अन नोम दी डोमियो विएने वेंगुटो एक अन क्लाइंट, इल रजिस्ट्रार डीवे नोटिफेर अल रेजिस्ट्रो डि रिसर्वर इल डोमियो.

मोल्टी होस्ट सोनो एचे रिवेन्डोटोरि डि रजिस्ट्रार डि नोमी डि डोमियो, आईएल ची महत्व च ईगिबिलेबल रजिस्ट्रारसी प्रति आईआईएल वेब होस्टिंग ई बिकासी एन नोम दी डोमियो डल्ला स्टेस्स एज़ेन्डा, आईएल चे रीले मोल्टो फेशियल कॉन्फिगरेयर इल तुओ सितो वेब.

E क्वेस्टो प्रति खोजा प्रति, टेरो डि एस्सेरी स्टेटो / एक डी’आटो!

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me

About the author